Siguenos por Email

martes, 9 de diciembre de 2014

Carta Oberta al Sr. Alcalde de Barcelona, Xavier Trias

Reproduim l'escrit enregistrat a l'Ajuntament de Barcelona i adreçat a l'alcalde sobre el conflicte obert al departament de grues.

Benvolgut senyor,

Es la nostra voluntat com a secció sindical CCOO_BSM present i amb representació al comitè d’empresa de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. posar en seu coneixement  les gravíssimes mesures que la Direcció General i en concret el departament de Grues estan duent a terme envers els treballadors de la grua municipal de Barcelona.

Motivats per l’argument del dèficit al nostre departament, que segons ells es de més de tres milions i mig d’euros, la Direcció de BSM porta dos anys pressionant a la plantilla del departament de grues per incrementar el nombre d’ingressos de vehicles d’infracció als dipòsits municipals de Barcelona.

L’Any passat els treballadors van acceptar sota amenaça de retallades de jornada i salari afegir 10 dies més de treball anuals i una bossa d’hores, en concret 12, per tenir flexibilitat al final de la jornada, sempre amb la motivació d’ingressar més vehicles, perquè el servei de grua no queda mai desatès quan finalitza un torn (matí, tarda, nit) donat que sempre han sortit al carrer prèviament les grues del torn següent.

Tot i que la direcció es va comprometre a finalitzar aquestes condiciones extraordinàries a 31 de desembre, des d’octubre ens hem tornat a seure en una taula de negociació perquè segons ells continuem sense millorar les condicions del dèficit. Reticents de forçar a la plantilla a un altre any dur, amb les conseqüències d’aquest augment de jornades de treball que provoca tirades de vuit i nou dies seguits sense descans, ens tornem a posar d’acord en un augment de 5 jornades l’any.

Durant aquesta negociació la representació dels treballadors demana per totes les vies que l’empresa justifiqui les despeses mitjançant una auditoria del dèficit, encara que sigui interna i ens doni detalls de la tan desastrosa situació en que ens trobem. El resultat és que en cap moment ens donen informació fiable o contrastada.

Però aquest cop els treballadors ho rebutgen en referèndum, cansats de les setmanes interminables i sobretot d’una direcció que en cap moment ha donat mostres de col·laboració o d’agraïment per l’esforç fet i no ha parat de pressionar-los de maneres poc lícites des de la figura dels encarregats. Tot amb l’objectiu d’augmentar els ingressos de vehicles d’infracció.

En aquest moment, la Direcció de BSM i del departament de Grues pren la decisió d’aplicar per la força les mesures que abans havia intentat negociar, en comptes de complir l’acord pactat i retornar a les nostres condicions normals de conveni, calendaris i quadrants de treball. I les aplica superiors a les pactades, afegir 10 dies de treball i una bossa de 12 hores. A més allarga el període de vacances de nadal, per tenir més grues al carrer i, diuen literalment, aprofitar l’augment de la indisciplina per ingressar més vehicles.
  
Ens comunica l’obertura d’un procés legal de modificació substancial de condicions de treball emparada en l’article número 41 de l’estatut dels treballadors. El procés comença el dia 3 de desembre i finalitza el període de consultes l’11 de Desembre del 2014. Apart de no tenir pràcticament temps de preparar una negociació, a la que ens obliga la llei laboral, ens diuen que sigui com sigui el u de gener s’aplicaran aquestes mesures, el que deixa en evidencia la voluntat negociadora de la direcció de BSM.

A més se’ns ha informat que si aquesta primera fase de la modificació de condicions no resulta satisfactòria per la Direcció, d’aquí uns mesos hi haurà una segona fase en que se’ns retallaran salaris i jornada.

Des d’aquesta secció sindical volem fer-li arribar la nostra opinió i reflexar la situació d’indefensió i indignació en que es troben els treballadors de grues, una plantilla amb una mitja entre quinze i trenta anys d’experiència, d’una professionalitat totalment fora de dubte i que malgrat els maltractaments i l’errònia política a la que son sotmesos des de la direcció ja fa uns quants anys, han mantingut un nivell de compromís amb el servei al ciutadà, que és, sense cap mena de dubte, el principal objectiu del departament de grues. I hauria de ser-ne l’únic.

Respecte a aquest punt, donem per fet que vostè coneix els elevats índex de satisfacció ciutadana respecte al nostre temps de resposta als requeriments més urgents com poden ser: guals, zones reservades, places de discapacitats físics, vehicles bloquejats, accidents, ingressos per alcoholèmies positives i de vehicles que no reuneixin les condicions tècniques o administratives per circular.

També és un fet, que la indisciplina d’estacionament a la ciutat de Barcelona a caigut a nivells sense precedents històrics.

I la taxa de retirada i estàncies de vehicles als dipòsits municipals ha pujat contínuament fins a nivells molt elevats, només superats per les taxes d’Amsterdam i París.

Totes aquestes dades son absolutament contrastables, publiques i BSM se n’ha enorgullit en moltes ocasions de la bona feina feta.

Així doncs, perquè aquesta bona feina esdevé ara un problema de solvència? Som conscients que el servei ideal és el que es finança a si mateix sense esdevenir deficitari, però també en som de que la grua municipal es considerada un servei públic essencial i així s’ha demostrat en les últimes vagues generals en les que s’han ordenat uns serveis mínims equivalents als d’ambulàncies o Bombers.

Podem permetre que aquest servei que tan bé funciona i que tant ha reduït la indisciplina i el temps d’espera dels ciutadans, amb la conseqüent millora de la mobilitat a la ciutat, es posi en perill per un problema pressupostari encara sense demostrar?

O dient-lo d’una altra manera, es possible que el servei de grues de Barcelona mori d’èxit?

Les retallades que pretén la direcció de BSM implicarien que en molts moments del dia hi hagi menor presencia de grues al carrer, arribant a ser molt significativa en el seu conjunt

Sense cap mena de dubte això portaria un grandíssim perjudici a la mobilitat de Barcelona, amb el posterior malestar ciutadà, perquè tot i que una figura controvertida i moltes vegades impopular, el servei de grua es totalment indispensable.

BSM es una empresa de contrastada solvència i que en forces ocasions ha demostrat la capacitat d’assimilar sense cap mena de problemes departaments deficitaris. Estem parlant dels gairebé catorze milions d’euros de dèficit del Bícing i d’altres poc rendibles com el Fòrum o l’Anella Olímpica.

Aquests casos han estat sempre superats sense cap mena de problema per un grup BSM que cada any, com es pot comprovar en la seva memòria econòmica i els seus pressupostos, dona molts beneficis i te la capacitat de finançar-se a si mateixa.

Sense anar més lluny aquest més de Desembre s’ha realitzat una ampliació de capital d’uns 5,5 milions d’euros.

Nosaltres demanem que BSM cobreixi el dèficit de grues amb la capacitat econòmica de la pròpia empresa i reconeixent que aquest existeix, tot i que no ens han facilitat documentació oficial per demostrar-ho, ens fem una sèrie de preguntes.

-Perquè el departament segueix subcontractant serveis de grues externes? En coneixem almenys quatre.

Les empreses de grues Servigrúas i De Amo y Guzmán tenen un cost de gairebé 1.700.000 euros anuals i realitzen serveis que podrien ésser assimilats sense cap mena de perjudici per les grues de BSM en les franges horàries que, segons la direcció de departament hi ha menys feina d’infracció.

També tenim coneixement de dos empreses més de grues i transports anomenades Fragnor i Alianza y Subcontratas, de les que no tenim cap mena d’informació, només sabem que tenen relació contractual amb BSM. Estem segurs que aquests serveis també els podríem fer nosaltres.

-Estem segurs que prescindir d’aquests serveis podria ser una mesura ràpida i eficient per controlar les pèrdues al departament.

-Era necessari construir un nou dipòsit (carrer Badajoz) amb tot el que costa fer-lo i equipar-lo quan teníem una base estable al dipòsit de Tram VI (Litoral), que tan sols representa cinc minuts més de desplaçament fins a l’Eixample o Sant Martí, que eren i son les principals zones d’actuació de les grues assignades a aquest centre?

-La substitució de la flota sencera de grues s’ha de fer de cop? Així ho ha fet sempre BSM i pensem que potser una renovació gradual tindria menys impacte pressupostari.
  
Tot això ens porta a arribar a la següent pregunta:

-És realment la mobilitat a Barcelona la principal preocupació de la direcció de BSM? O ha esdevingut un servei purament recaptatori, sensació que tenim cada cop més intensament aquest últims anys?

Amb sinceritat, no sabem la resposta però ens temem que es confirmi aquesta última sensació.

En nom de la secció sindical CCOO_BSM i dels treballadors del departament de grues li demanem que, com a màxim dirigent de l’Ajuntament de Barcelona i en conseqüència principal responsable del funcionament de la mobilitat de Barcelona i de les condicions laborals de tots els treballadors públics de la ciutat, aturi aquesta agressió de la que tots som víctimes. Nosaltres com a empleats municipals que veuen greument empitjorades les seves condicions i tots els usuaris dels carrers de la ciutat que es veuran greument perjudicats per la previsible disminució de la qualitat del nostre servei.

Tots recordem els seus  temps a la oposició i la duresa amb la que criticava d’utilització del servei de grua com a instrument recaptatori. Crítiques que sempre em compartit amb l’esperança de que al èsser escollit Alcalde pogués reconduir cap al seu propòsit original.

Malgrat que no hem vist cap acció en aquesta direcció els primers anys del seu mandat, l’aplicació de noves tecnologies ha millorat el servei cap als alts nivells d’efectivitat en vers el ciutadà que hem assolit i ens congratulem en aquest aspecte.

Però la seva inacció o passivitat en aquest conflicte ens faria arribar a la conclusió de que vostè ho aprova o fins i tot incentiva.

En aquest cas portarem a terme mobilitzacions amb tota la nostra força i voluntat. També anirem a la justícia i als principals mitjans de comunicació a que es facin ressò d’aquesta problemàtica, l’actitud de l’Ajuntament i en definitiva de l’Alcalde.

Demanarem l’ajuda i el suport de les principals forces de l’oposició a l’Ajuntament i dels nous partits polítics que, sense cap mena de dubte, tindran molt a dir després de les eleccions municipals de Primavera. En aquest cas la precampanya la començarem nosaltres.

Estem del tot segurs que, donada la controvèrsia envers la figura de la grua municipal i especialment el moment electoral que tenim ja a la cantonada, totes aquestes connotacions negatives no seran de cap ajuda per la figura de l’Alcalde, el seu partit i la propera candidatura de Convergència i Unió a l’alcaldia del 2015.

Esperem una propera resposta i estem a la seva disposició.

Rebi una cordial salutació,

No hay comentarios:

Publicar un comentario